لرزش فرمان خودرو و علت آن

مدیریت ۱۳۹۷/۰۱/۱۵

1. خلاصی زیاد در دستگاه فرمان:علت ها: لقی در دنده فرمان(تنظیم مجدد – تعویض قطعات خورد شده) لقی در اهرم بندی(تنظیم مجدد – تعویض قطعات خورد شده)خوردگی قطعات سگدست(تنظیم مجدد – تعویض قطعات خورد شده) لقی یاتاقان چرخ(تعویض قطعه معیوب)2. سفتی فرمان:علت ها: کم بودن یا نامساوی بودن باد تایرها(تنظیم باد تایرها)اصطکاک در جعبه فرمان(روغن کاری – تنظیم مجدد – تعویض قطعات خورد شده) اصطکاک در اهرم بندی(روغن کاری – تنظیم مجدد – تعویض قطعات خورد شده) اصطکاک در کینگ پین(روغن کاری – تعویض قطعات خورد شده)میزان نبودن فرمان(کستر-کمبر-تواین)(در صورت لزوم دوباره تنظیم گردد) دفرمه شدن شاسی(شاسی را میزان کنید) ضعیف شدن فنرهای جلو(تعویض فنرها)3. گیج بودن فرمان خودرو:علت ها: کم بودن یا نامیزان بودن باد تایرها(تایرها را تا میزان صحیح باد کنید) لقی اهرمها(تنظیم مجدد – تعویض قطعات خورد شده – روغن کاری) لقی دنده فرمان(تنظیم مجدد – تعویض قطعات خورد شده – روغن کاری) میزان نبودن چرخهای جلو(کستر-کمبر)(زوایای چرخ را میزان کنید)شل بودن اهرمها(تنظیم مجدد – تعویض قطعات) لقی در دنده فرمان(تنظیم مجدد – تعویض قطعات) لقی زیاد در کینگ پین(تعویض قطعات خورد شده) لق بودن فنرهای عقب(محکم کردن) معیوب بودن میله های تعادل دهنده(محکم کردن قطعات و اتصالات – تعویض در صورت خرابی)4. خودرو در حالت عاذی رانندگی به یک سمت کشیده میشود:علت ها  نامیزان بودن فشار باد تایرها(باد تایرها تنظیم شود) نامساوی بودن کمبر و یا کستر(تنظیم زوایا) افت نامساوی – شکستگی – لق بودن اتصالات فنرها(محکم بستن – تعویض قطعات معیوب) سفت بودن یاتاقان چرخ(تنظیم مجدد – تعویض قطعات) مسیر چرخها یکی نیست(مسیز چرخها را ازمایش کنید – شاسی را میزان کنید – محکم کردن قطعات – تعویض قطعات معیوب)5. خودرو در موقع ترمز کردن به یک سمت کشیده میشود:علت هاگیر کردن ترمز(بازدید ترمزها – تنظیم مجدد) میزان نبودن باد تایرها(تنظیم فشار باد تایرها)غلط یا نا مساوی بودن کستر(تنظیم مجدد)6. چرخ جلو در سرعت کم لرزش دارد:علت ها نامساوی بودن یا کم بودن فشار باد تایرها(تنظیم فشار باد تایرها)لقی اهرم بندی(تنظیم مجدد – تعویض قطعات خورد شده) لقی کینگ پین(تعویض قطعات خورد شده) لقی دو دنده فرمان(تنظیم مجدد – تعویض قطعات خورد شده)قابلیت ارتجاع زیاد فنرهای جلو(تعویض – محکم کردن اتصالات) درست نبودن کمبر یا نامساوی بودن ان(تنظیم مجدد)نامنظم بودن شیار تایر(تعویض تایر فرسوده)7. چرخهای جلو در سرعتهای زیاد ناپایدار است(لرزش در سرعت زیاد):علت ها : چرخها نامتعادل است(چرخها را بالانس کنید)چرخها به مفدار زیاد از حالت دایره ای خارج شده(در صورت اشکال تعویض شود) معیوب بودن کمک فنر(تعمیر و یا تعویض کنید)8. پس زدن فرمان: فشار باد تایر کم یا نامساوی است(تایرها را تا فشار باد صحیح تنظیم کنید) افت کردن فنرها(محکم کردن اتصالات – تعویض – تعمیر)معیوب بودن کمک فنرها(تعمیر و یا تعویض) لقی اهرم بندی(تنظیم مجدد – تعویض قطعات خورد شده) لقی در دنده فرمان(تنظیم مجدد – تعویض قطعات خورد شده)9. تایرها در سر پیچها صدا تولید میکنند:علت ها: زیاد بودن سرعت(پیچها را با سرعت کمتری دور بزنید)کم یا نامساوی بودن فشار باد تایرها(تایرها را تا فشار صحیح باد کنید)زوایای چرخ میزان نیست(ازمایش و تنظیم کنید)10. رانندگی خشن و سخت:علت ها: زیاد بودن فشار باد تایرها(فشار باد چرخها را تا میزان صحیح کاهش دهید)معیوب بودن کمک فنرها(تعمیر یا تعویض کنید)11. ساییدگی نادرست تایرها:علت ها: ساییدگی دو کناره سطح تماس تایر در اثر کمی فشار باد(تنظیم فشار باد تایرها) ساییدگی وسط سطح تماس در اثر زیادی فشار باد(تایرها را تا فشار صحیح باد کنید) ساییدگی یکی از کناره های سطح تماس در اثر زیاد بودن بیش از حد کمبر(زاویه کمبر را تنظیم کنید) ساییدگی لبه دار ناشی از تواین یا تواوت بیش از حد در سر پیچها(تواین یا تواوت را در سر پیچها تنظیم کنید – پیچها را با سرعت کمتری دور بزنید) ساییدگی گوشه ناشی از سرعت زیاد در سر پیچها(ترمزها را میزان کنید – زوایای چرخ را میزان کنید) ساییدگی غیر یکنواخت یا موضعی ناشی از علل مکانیکی(چرخها را میزان کنید اهرمها را تنظیم کنید) ساییدگی سریع ناشی از سرعت زیاد(برای ازدیاد عمر تایر با سرعت کمتر برانید)12. کج شدن خودرو در سر پیچها:علت ها: لق بودن میله تعادل دهنده(محکم کنید) افت فنر یا ضعیف بودن فنر(تعمیر و یا تعویض کنید) صحیح نبودن کستر(تنظیم کنید)13. شکستن فنر:علت ها :زیاد بودن بار خودرو(از زیاد بار کردن خودرو خودداری کنید) لق بودن سنتر بولت یا مهره ر کرپی ها یو شکل(مهره را محکم کنید)معیوب بودن کنک فنر(تعمیر و یا تعویض کنید) سفت بودن گوشواره ی فنر(انرا ازاد کنید و یا تعویض کنید)14. ضعیف بودن فنر:علت ها :شکستگی فنر برگی(انرا تعویض کنید)ضعیف بودن کمک فنر(انرا تعویض کنید)کوتاه شدن فنر مارپیچی(واشر بالایی اضافه کنید)معیوب بودن کمک فنر(تعمیر و یا تعویض کنید)


کلمات کلیدی:

نظرات کاربراناگر تصویر خوانا نیست اینجا کلیک کنید
همزمان با تأیید انتشار نظر من، به من اطلاع داده شود.
* نظر هایی كه حاوی توهین است، منتشر نمی شود.
* لطفا از نوشتن نظر های خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.